Професор д-р Н. Иванов д.м. д.м.н. е кардиолог с дългогодишен опит и научни интереси във функционалната диагностика на сърдечно-съдовата система, кардиологичната рехабилитация, интензивната терапия на вътрешните болести. Бил е началник на Клиниката по интензивна терапия на ВМА. Има над 180 научни публикации.

Никола Иванов е доктор на медицинските науки, избран за професор по Кардиология. Той е водещ български лекар - терапевт, специалист по вътрешни болести, кардиология, кардиоревматология, военнополева терапия и управление на медицински заведения. Дългогодишен хабилитиран преподавател с академична заетост. Автор на книги и множество научни публикации и доклади.

Професионалното му развитие започва като полкови лекар в гр. Стара Загора, заемал е всички щатни длъжности в професионалното развитие на лекар в лечебно заведение до ръководител на самостоятелна клиника във Военномедицинска академия и началник на болнично заведение.

Като началник на Функционално отделение активно обучава лекари по ехо-кардиография. Има съществен, световно признат принос в изграждането на българската кардиологична рехабилитация.

Никола Иванов е дългогодишен ръководител на Клиника за интензивна терапия на Военномедицинска академия.