Професор д-р Н. Иванов д.м. д.м.н. е кардиолог с дългогодишен опит и научни интереси във функционалната диагностика на сърдечно-съдовата система, кардиологичната рехабилитация, интензивната терапия на вътрешните болести. Бил е началник на Клиниката по интензивна терапия на ВМА. Има над 180 научни публикации.

В раздел научни приноси можете да се информирате за публикуваните медицински книги.

Публикуваните научни разработки и книги са обект на авторски права и защитени от Закона за авторското право и сродните му права. При позоваване на текстове от тези публикации е задължително спазването на установеният законов ред.

 

 

ПРЕДГОВОР

към "Интензивна терапия на вътрешните болести"


Интензивната терапия на вътрешните болести, като теория и практика е уникална поради изключителното разнообразие на клинични форми и прилагането на множество инвазивни и неинвазивни диагностични и лечебни методи за лечението на болните.
Близо десетилетие се формираше у мен идеята да обобщим клиничния опит, придобит по време на непосредствената ни работа в клиниката. Предназначението на този труд е да подпомогнем в непосредствената им работа младите лекари от различни специалности, общо практикуващите лекари, специалистите по вътрешни болести, както и студентите по медицина. Включените тук редица новости и събрани усилията и възможностите на голяма част от водещите специалисти у нас и по света, правят книгата актуална и полезна.
Основната ни задача е да предоставим максимално практически съвети за диагностични алгоритми, адекватно клинично наблюдение и лечение на пациентите с вътрешни заболявания, изпаднали в критично състояние и нуждаещи се от интензивно лечение. Обхванати са най-честите във всекидневната практика вътрешни болести и синдроми при които са налице усложнения, налагащи интензивно лечение.
Необходимо е специално да подчертая, че интензивната терапия на вътрешните болести е преди всичко екипна. Предвид голямото разнообразие на етиопатогенетични причини, клинични форми и сложни методи за клинично наблюдение и лечение е невъзможно постигането на добър резултат без компетентните високо специализирани усилия на екип от множество специалисти и специално подготвен сестрински персонал.
Голямата отговорност и ежедневната среща с опасността от загуба на човешки живот, поставят лекарите в изключително стресова ситуация, с голям риск за неволни или поради небрежност, закононарушения. Специално внимание е отделено на взаимоотношенията на медицинския персонал от една страна, както и от друга взаимоотношенията им с пациентите.
Темите разбира се са обширни и не можем да претендираме за пълното им изчерпване.
Асоц. проф. д-р Никола Иванов д.м. д.м.н.

За повече информация посетете "Научни приноси"