Професор д-р Н. Иванов д.м. д.м.н. е кардиолог с дългогодишен опит и научни интереси във функционалната диагностика на сърдечно-съдовата система, кардиологичната рехабилитация, интензивната терапия на вътрешните болести. Бил е началник на Клиниката по интензивна терапия на ВМА. Има над 180 научни публикации.


Издания:

Дисертация за присвояване на научна степен "Кандидат на медицинските науки" (д.м.) на тема: "Възможностти за ранно откриване, функционална оценка и военнолекарска експертиза на стабилна стенокардия и безболкова форма на коронарна недостатъчност при военнослужещи от БНА" - 1986 г.

Дисертационен труд за получаване на научната степен "Доктор на науките" на тема: "Проблеми на кардиологичната клинична рехабилитация в условията на рехабилитационен център" - 1997 г.

"Военният санаториум Банкя - утвърден клиничен център" - 1996 г.

"Клиничната кардиологична рехабилитация - инвестиция в бъдещето" - 1998 г.

"Миокарден инфаркт - профилактика" - 2002 г.

"Кратък наръчник по интензивна терапия" - 2000 г.

"Водно-електролитни нарушения" - 2004 г.

"Интензивна терапия при вътрешните болести" - 2007 г.

"Rehabilitation durch sport" (немска) - 1995 г.

"Практическа психосоматична медицина" - 1999 г.

"Кардиологична рехабилитация" - 2000 г.

"Времена и хора" - литературно издание - 2017 г.

"Сборник от лекции по латински език" - 2017 г.