Професор д-р Н. Иванов д.м. д.м.н. е кардиолог с дългогодишен опит и научни интереси във функционалната диагностика на сърдечно-съдовата система, кардиологичната рехабилитация, интензивната терапия на вътрешните болести. Бил е началник на Клиниката по интензивна терапия на ВМА. Има над 180 научни публикации.

Научните му интереси са в областта на функционалната диагностика на заболяванията на сърдечносъдовата система. Разработва клинични, диагностични и функционални критерии за оценка на рехабилитационния потенциал при болни със сърдечносъдови заболявания. Изследва клинични, диагностични и лечебни проблеми на интензивната терапия на вътрешните болести. Създава научно-практически разработки относно индивидуалната рискограма при болните преболедували от миокарден инфаркт. Представя методика за експертна оценка и установяване на причинно-следствена връзка между работната среда и заболеваемостта от исхемична болест на сърцето (ИБС) при военнослужещи на фона на лонгитудиално проучване за 18 годишен период.