Професор д-р Н. Иванов д.м. д.м.н. е кардиолог с дългогодишен опит и научни интереси във функционалната диагностика на сърдечно-съдовата система, кардиологичната рехабилитация, интензивната терапия на вътрешните болести. Бил е началник на Клиниката по интензивна терапия на ВМА. Има над 180 научни публикации.

Консултации се извършват по следните въпроси:

  • вътрешни болести;
  • ревматологични болести;
  • ехокардиография;
  • клинична, диагностична и функционално-диагностична оценка на сърдечни и ревматологични заболявания;
  • оценка на рехабилитационният потенциал;
  • оценка на сърдечният риск;
  • създаване на терапевтичен план;
  • преценка за необходимостта от инвазивно изследване;
  • преценка за необходимостта от поставяне на кардио стимулатор.