Професор д-р Н. Иванов д.м. д.м.н. е кардиолог с дългогодишен опит и научни интереси във функционалната диагностика на сърдечно-съдовата система, кардиологичната рехабилитация, интензивната терапия на вътрешните болести. Бил е началник на Клиниката по интензивна терапия на ВМА. Има над 180 научни публикации.

  • кандидат на медицинските науки (доктор по медицина);
  • доцент по кардиология;
  • доктор на медицинските науки;
  • в момента не заема щатна академична длъжност.