Професор д-р Н. Иванов д.м. д.м.н. е кардиолог с дългогодишен опит и научни интереси във функционалната диагностика на сърдечно-съдовата система, кардиологичната рехабилитация, интензивната терапия на вътрешните болести. Бил е началник на Клиниката по интензивна терапия на ВМА. Има над 180 научни публикации.

Автор е на над 180 научни публикации в страната и чужбина и над 10 медицински книги и монографии.

  • принос при комплексната оценка на безболковата форма на коронарна недостатъчност, разработено в кандидатската дисертация (д.м.);
  • сравнителна оценка по клинични и функционални критерии на стабилна стенокардия и безболкова форма на коронарна недостатъчност, разработено в кандидатската дисертация (д.м.);
  • критерии за експертна оценка относно годността за военна служба при болни с ИБС;
  • научна разработка на индивидуализирани рехабилитационни програми за болните, прекарали миокарден инфаркт;
  • разработка на комплексен подход и методи за ограничаване на риска от повторен коронарен инцидент, разработено в дисертацията за доктор на медицинските науки;
  • изследване на причините за повишен риск от миокарден инфаркт и внезапна сърдечна смърт, разработено в дисертацията за доктор на медицинските науки;
  • определяне на оптималните диагностични подходи и критерии за оценка на сърдечния риск при преболедували от миокарден инфаркт, разработено в дисертацията за доктор на медицинските науки;
  • лонгитудинално проучване (18 годишен период) на качеството на живот при пациенти преболедували от миокарден инфаркт, разработено в дисертацията за доктор на медицинските науки.

Разработени са диагностични и функционално-диагностични критерии за оптимално дозиране на физическите натоварвания при болни след миокарден инфаркт - дисертация за доктор на медицинските науки.