Професор д-р Н. Иванов д.м. д.м.н. е кардиолог с дългогодишен опит и научни интереси във функционалната диагностика на сърдечно-съдовата система, кардиологичната рехабилитация, интензивната терапия на вътрешните болести. Бил е началник на Клиниката по интензивна терапия на ВМА. Има над 180 научни публикации.

  • вътрешни болести;
  • военнополева терапия;
  • кардиореваматология;
  • кардиология;
  • мениджмънт на медицински учреждения (УНСС - диплома);
  • шестмесечен курс за правоспособност по трудова медицина (сертификат).