Професор д-р Н. Иванов д.м. д.м.н. е кардиолог с дългогодишен опит и научни интереси във функционалната диагностика на сърдечно-съдовата система, кардиологичната рехабилитация, интензивната терапия на вътрешните болести. Бил е началник на Клиниката по интензивна терапия на ВМА. Има над 180 научни публикации.


Издания:

СЪДЪРЖАНИЕ:

 1. Предговор
 2. Баланс на водата и електролитите в човешкия организъм
 3. Електролити
 4. Натрий
 5. Нарушения на водното и натриевото равновесие
 6. Терапия на нарушенията във водното и натриевото равновесие
 7. Калий
 8. Калций и фосфор
 9. Нарушения в алкално-киселинното равновесие
 10. Отоци
 11. Дихателна недостатъчност
 12. Хронична бъбречна недостатъчност. Нарушения във водно-електролитното и алкално-киселинното равновесие
 13. Извънбъбречно очистване на кръвта при остра бъбречна недостатъчност
 14. Нарушения при алкално-киселинното и водно-електролитното равновесие при отравяния
 15. Нарушения във водно-електролитното и алкално-киселинното равновесие при ендокринологични заболявания
 16. Нарушения във водно-електролитното и алкално-киселинното равновесие при заболявания на гастро-интестиналния тракт
 17. Диуретици
 18. Инфузионна терапия
 19. Използвана литература
 20. Резюме