Професор д-р Н. Иванов д.м. д.м.н. е кардиолог с дългогодишен опит и научни интереси във функционалната диагностика на сърдечно-съдовата система, кардиологичната рехабилитация, интензивната терапия на вътрешните болести. Бил е началник на Клиниката по интензивна терапия на ВМА. Има над 180 научни публикации.


Издания:

СЪДЪРЖАНИЕ:

  1. Въведение.
  2. Миокарден инфаркт - рискове и профилактика.
  3. Собствени изследвания.
  4. Динамика на заболеваемостта от МИ и ИБС.
  5. Възможности за ограничаване влиянието на рисковите фактори при болните с МИ.
  6. Рехабилитация на болни с миокарден инфаркт. Методи и критерии за оценка.
  7. Дългосрочно проследяване.
  8. Стойност и полза.
  9. Литература.
  10. Използвани съкращения.