Професор д-р Н. Иванов д.м. д.м.н. е кардиолог с дългогодишен опит и научни интереси във функционалната диагностика на сърдечно-съдовата система, кардиологичната рехабилитация, интензивната терапия на вътрешните болести. Бил е началник на Клиниката по интензивна терапия на ВМА. Има над 180 научни публикации.


Издания:

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор

 1. Критерии за приемане в отделение за интензивно лечение. Изписване на болните
 2. Кардио-пулмонална реанимация
 3. Изкуствена белодробна вентилация
 4. Канюлиране на централната венозна система
 5. Инвазивно мониториране на хемодинамиката
 6. Катетеризация на пикучен мехур
 7. Плеврална пункция
 8. Изкуствено хранене
 9. Кръвопреливане - кръвни компоненти и използването им
 10. Нарушения в алкално-киселинното равновесие
 11. Шок
 12. Коматозни състояния
 13. Внезапна сърдечна смърт
 14. Остра дихателна недостатъчност
 15. Остра сърдечна недостатъчност
 16. Остра бъбречна недостатъчност
 17. Остра чернодробна недостатъчност
 18. Полиорганна недостатъчност
 19. Белодробен оток
 20. Дисеминирана интравазална коагулация. ДИК-синдром
 21. Хипертонична криза
 22. Перикардна тампонада
 23. Остър миокарден инфаркт
 24. Тахиаритмии
 25. Пароксизмални надкамерни тахикардии
 26. Предсърдно мъждене
 27. Камерни тахиаритмии
 28. Синдром на камерно предвъзбуждение
 29. Предсърдно-камерен блок
 30. Белодробна емболия
 31. Бронхиална астма
 32. Придобити в обществото пневмонии
 33. Сепсис
 34. Интензивно лечение при инфекциозни заболявания
 35. Вътреболнични инфекции
 36. Заболявания на ендокринната система, изискващи интензивно лечение
  36.1 Тиреотоксична криза
  36.2 Микседемна кома
  36.3 Адисонова криза
  36.4 Тетания
  36.5 0стра хиперкалциемия
  36.6 Диабетна кетоацидоза
  36.7 Хипогликемия
 37. Екзогенни отравяния
 38. Деонтологично-правни въпроси в медицинската практика

  Приложения

  Литература