Професор д-р Н. Иванов д.м. д.м.н. е кардиолог с дългогодишен опит и научни интереси във функционалната диагностика на сърдечно-съдовата система, кардиологичната рехабилитация, интензивната терапия на вътрешните болести. Бил е началник на Клиниката по интензивна терапия на ВМА. Има над 180 научни публикации.


Издания:

СЪДЪРЖАНИЕ

Част първа

ИСТОРИЯ НА САНАТОРИУМА. НАЧАЛО НА САНАТОРИАЛНОТО ДЕЛО В БЪЛГАРИЯ

 1. Географско положение, природна среда и историческо минало па курорта        
 2. Начало па санаториална дейност под грижите па военното министерство
 3. Построяване па специализирай дом и неговите дарители
 4. Утвърждаване на военнопочивния дом в санаториум с профилирано лечение
  Литература

Част втора

ВОЕННИЯТ САНАТОРИУМ В БАНКЯ В ПРЕХОДА КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА

Въведение

 1. Мястото на КВС - Банкя в здравното обслужване на войската
 2. Организация, селекция и подход за рехабилитация на кардиологично болните
 3. За спецификата ма КВС в Банкя
 4. Етапи на рехабилитапиопната програма
 5. Рехабилитация, физиотерапия и профилактика
 6. Нашите предложения

Литература

Част трета

СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ НА КЛИНИЧНАТА КАРДИОЛОГИЧНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Въведение
Литературен обзор на проблемите па клиничната рехабилитация при болни с миокарден инфаркт

 1. Актуалност и мотивация
 2. Рискограма на болните с МИ
 3. Психично-социалии фактори и значението им за правилното провеждане на рехабилитацията на болни с МИ
 4. Количествена оценка на физическата годност и на сърдечния риск при болни с ИБС
 5. Рехабилитация и ресоциализация на болни след миокарден инфаркт и кардиохирургия
 6. Психологични проблеми при рехабилитацията на болни с МИ
 7. Фази в осъществяване на рехабилитацията
 8. Кардиологична рехабилитация - перспективи
 9. Значение на медицинската грамотност за успешната рехабилитация на болните с МИ
 10. Организация на кардиологичната рехабилитация
 11. Ефективност и безопасност на физическата рехабилитация.
  Програми за осъществяването й
  Анализ на литературния обзор и основни изводи от него

Съкращения
Литература

Вижте дейността на санаториума до 1993 г. в снимки.